genc porno +18 porn
oceas.crru.ac.th | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อัลบั้มรูปภาพ


จำนวนคนเข้าชม 127 คน จำนวนรูปภาพทั้งหมด 1 ภาพ

กิจกรรมมอบสื่อนวัตกรรมตลาดสดบ้านดู๋

กิจกรรมมอบสื่อนวัตกรรมตลาดสดบ้านดู๋

จำนวนคนเข้าชม 127 คน จำนวนรูปภาพทั้งหมด 1 ภาพ

กำหนดชุมชน

ประชุมกำหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายในการให้บริการวิชาการแก่สังคม วันที่ 29 ตุลาคม 2558

จำนวนคนเข้าชม 127 คน จำนวนรูปภาพทั้งหมด 1 ภาพ

สร้างเครือข่าย 9 พ.ย. 58

จำนวนคนเข้าชม 127 คน จำนวนรูปภาพทั้งหมด 1 ภาพ

Train The Trainer

จำนวนคนเข้าชม 127 คน จำนวนรูปภาพทั้งหมด 1 ภาพ

MOU กับเทศบาลนางแล

จำนวนคนเข้าชม 127 คน จำนวนรูปภาพทั้งหมด 1 ภาพ

วางแผนบริการวิชาการ

จำนวนคนเข้าชม 127 คน จำนวนรูปภาพทั้งหมด 1 ภาพ

ประชุม D-Program

จำนวนคนเข้าชม 127 คน จำนวนรูปภาพทั้งหมด 1 ภาพ

ประชุมวางแผนบริการนางแล

จำนวนคนเข้าชม 127 คน จำนวนรูปภาพทั้งหมด 1 ภาพ

เตรียมหลักสูตรสำนักวิทย์สุขภาพ

จำนวนคนเข้าชม 127 คน จำนวนรูปภาพทั้งหมด 1 ภาพ

เตรียมหลักสูตรคณะอุตฯ

จำนวนคนเข้าชม 127 คน จำนวนรูปภาพทั้งหมด 1 ภาพ

บริการนางแล59

จำนวนคนเข้าชม 127 คน จำนวนรูปภาพทั้งหมด 1 ภาพ

Train The Trainer รุ่น 2

จำนวนคนเข้าชม 127 คน จำนวนรูปภาพทั้งหมด 1 ภาพ

Train The Trainer รุ่นที่ 3

จำนวนคนเข้าชม 127 คน จำนวนรูปภาพทั้งหมด 1 ภาพ

เปิดโลกทัศน์ผู้บริหาร

จำนวนคนเข้าชม 127 คน จำนวนรูปภาพทั้งหมด 1 ภาพ

กิจกรรม Brush-up ฟื้นฟูภาษาอังกฤษ