genc porno +18 porn
oceas.crru.ac.th | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้เขียน : Administrator วันที่เผยแพร่ : 2017-01-10 13:41:49
จำนวนคนอ่านแล้ว 442 คน

หลักสูตร “จิตวิทยาการสอนสำหรับครูมืออาชีพ รุ่นที่ 1”

ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิเปิดการฝึกอบรม “จิตวิทยาการเรียนการสอนสำหรับครูมืออาชีพ” รุ่นที่ 1  วันที่ 12-13 พ.ย. 2559 วิทยากรโดย ผศ.ดร.ประภาส ณ พิกุล วิทยากรการฝึกอบรมหลักสูตร โดยมีคณาจารย์จากโรงเรียน จำนวน 60 ท่านเข้าร่วมอบรม


Photo Gallery