genc porno +18 porn
oceas.crru.ac.th | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้เขียน : Administrator วันที่เผยแพร่ : 2017-01-10 13:57:58
จำนวนคนอ่านแล้ว 478 คน

หลักสูตร “เทคนิคการเป็นครู สร้างแรงบันดาลใจ

ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นครู สร้างแรงบันดาลใจ" รุ่นที่ 1 จัดโดยสำนักการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมมณีไตรรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อส่งเสริมเทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพของครูในการพัฒนาขีดความสามารถตามบทบาทหน้าที่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนของผู้เรียนได้อย่างรอบด้าน

Photo Gallery